Oferta

Zakres działalności naszej firmy obejmuje przede wszystkim kompleksowe wykonawstwo nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Oferujemy m. in.:

– budowę nawierzchni dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, placów z betonowej kostki brukowej z pełną infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych,

– modernizacje, przebudowy, remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej, kostki kamiennej, masy bitumicznej,

– w okresie zimowym prowadzenie akcji zimowej (odśnieżanie, usuwanie śliskości drogowej),

– usługi sprzętowe (wynajem koparko-ładowarek, ładowarek, walców, wykonywanie robót ziemnych).

Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz rozbudowany park maszynowy. Wieloletnia współpraca zarówno z jednostkami sektora publicznego jak i wiodącymi prywatnymi przedsiębiorstwami budowlanymi z obszaru województwa podlaskiego sprawia, że jesteśmy rozpoznawani jako godny zaufania wykonawca oraz rzetelny partner.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.