Bieżące inwestycje:

1. Budowa ulicy Ziemskiej i Rolnej w Białymstoku

2. Budowa ulicy Wigierskiej w Białymstoku

3. Budowa ulicy Krokusowej, Stokrotki i Porannej w Białymstoku

4. Budowa ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny

5. Budowa chodnika w miejscowości Chraboły

6.  Usługi odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej (zasoby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, drogi powiatowe, drogi gminne w zasobach Gminy Supraśl)