Bieżące inwestycje:

1. Przebudowa ulic Mickiewicza i Słowackiego w Czarnej Białostockiej

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze

3. Budowa ul. Dreszera i ul. Ochotniczej w Czarnej Białostockiej

4. Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach, gm. Choroszcz

5. Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy

6.  Przebudowa drogi gminnej – ul. Mokrej w Łapach

7. Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach

8. Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, parkingów, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną

CZĘŚĆ I – Budowa zatok postojowych w ul. Dworskiej w Białymstoku,

CZĘŚĆ II: Budowa parkingu wraz z chodnikiem i kablową siecią nN oświetlenia drogowego w rejonie Transportowej i Zachodniej (przy ul. Orląt Grodzieńskich) w Białymstoku (budżet obywatelski),

CZĘŚĆ III: Budowa drogi rowerowej wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego w Białymstoku (budżet obywatelski).

8. Budowa dróg dojazdowych, miejsc postojowych oraz opasek wokół budynku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema w Białymstoku

9. Wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. I. Malmeda, ul. Zamenhofa z wykonaniem zjazdu na ul. Spółdzielczą i przebudową sieci elektroenergetycznej.