Bieżące inwestycje:

1. Budowa ul. Gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Białymstoku

2. Budowa ulicy Wigierskiej w Białymstoku

3. Budowa ul. Dreszera i ul. Ochotniczej w Czarnej Białostockiej

4. Budowa ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej,    ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny

5. Budowa ciągu pieszo – jezdnego 026 D od ul. Strzeleckiej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej

6.  Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku:

– CZ. I:

a) Budowa zatoki postojowej z ciągiem pieszym  w ul. Wołyńskiej /budżet obywatelski/,

b) Przebudowa ulicy Ks. S. Andrukiewicza w zakresie budowy chodnika i linii oświetleniowej /budżet obywatelski/,

c) ) Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego /budżet obywatelski/,

d) Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty

e) Budowa zatok postojowych i chodnika w ulicach: ul. Rzemieślnicza i ul. Działkowa /budżet obywatelski/.

– CZ III – Budowa chodnika i pasa do skrętu w lewo w ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku