Bieżące inwestycje:

– Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty, realizacja 07.10.2016r. – 31.05.2017r.,

– Budowa ul. P. Sapiehy w Białymstoku, relizacja – 01.02.2017 – 08.04.2017r.,

– Zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Leśna Polana oraz fragmentu ulicy 2KD-D od ulicy Ks. St. Suchowolca w Białymstoku, realizacja – 24.11.2016r. – 29.09.2017r.,

– Odśnieżanie posesji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2016/2017,

– Zimowe utrzymania dróg i ulic Gminy Supraśl w sezonie zimowym 2016/2017, część I: Lewa strona od ulicy Szosa Baranowicka,

– Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (lata 2015-2018).