2016

Budowaliśmy drogi oraz infrastrukturę drogową w Białymstoku oraz w powiecie białostockim

 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2302B polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

 2. Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z ul. Krakowskiej w Białymstoku

 3. Wykonanie rozbudowy parkingu na ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku

 4. Budowa dróg gminnych – CZĘŚĆ II „Budowa nawierzchni utwardzonej ul. Jana Pawła II w Kleosinie”

 5. Wykonanie zatok autobusowych we wsi Nowodworce

 6. Wykonanie placu manewrowego wraz z infrastrukturą oraz likwidacja obecnie użytkowanego – KPKM Sp. z o.o. w Białymstoku

 7. Naprawa pobocza przy Browarze Dojlidy w Białymstoku

 8. Wykonania wymiany nawierzchni parkingu przy budynku Piaskowa 2B w Łapach

 9. Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Włókienniczej w Białymstoku

 10. Budowa drogi gminnej dojazdowej od ulicy K. Ciołkowskiego do cmentarza w Białymstoku

 11. Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23

 12. Budowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego 4 w Kleosinie na terenie należącym do SM w Kleosinie

 13. Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Białymstoku

 14. Przebudowa ul. Wenus w Białymstoku z dwoma łącznikami do ul. Saturna

 15. Przebudowa ulic: Folwarcznej, Dojlidzkiej, Saskiej w Białymstoku

 16. Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834 B w miejscowości Stanisławowo) gm. Juchnowiec Kościelny

 17. Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z budową parkingów i chodników w Białymstoku obok budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kraszewskiego 23 i 23a oraz przy ul. Sobieskiego 26 i 26a oraz rozbudowa zjazdu z ul. Sobieskiego

 18. Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej (ETAP I)

 19. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Wenus w Białymstoku

 20. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Dojlidzkiej w Białymstoku