2017

Budowaliśmy drogi oraz infrastrukturę w Białymstoku oraz na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leśna Polana na odcinku od skrzyżowania z ul. Solnicką do skrzyżowania z ul. Daliową i fragmentu ulicy 2KD-D od ul. Ks. St. Suchowolca

 2. Budowa ul. P. Sapiehy w Białymstoku

 3. Budowa ulicy Stanisława Mikołajczyka w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej

 4. Budowa ulic: Familijnej i Czerwonego Kapturka w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

 5. Budowa ulicy Janusza Radziwiłła w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

 6. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku :

  – część II (ul. Kopciuszka)

  – część XI (ul. Plastusia)

  – część XII (ul. Szeroka)

 7. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3):

  – część VII (droga gminna łącząca ul. J. Sobieskiego z ul. J. I. Kraszewskiego)

  – część VI (ul. Zgody)

 8. Modernizacja sięgacza w ul. Ogrodowej w Białymstoku III

 9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Leśna, Polana w Białymstoku

 10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych w ul. Sapiehy w Białymstoku

 11. Przebudowa i budowa sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z odcinkami w granicach pasa drogowego w ul. Janusza Radziwiłła w Białymstoku

 12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Kopciuszka w Białymstoku

 13. Budowa kanału sanitarnego łącznika pomiędzy ul. Jana III Sobieskiego i ul. J. I. Kraszewskiego w Białymstoku

 14. Przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Żwirki i Wigury w Białymstoku

 15. Przebudowa ul. Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w Sokółce – II etap

 16. Przebudowa ulicy Wiosenna w Czarnej Białostockiej

 17. Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej

 18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na budowie parkingu na wysokości posesji nr 1 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej

 19. Wykonanie części robót drogowych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmującego zadanie „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze nr 106251B na odcinku Choroszcz-Sienkiewicze”

Usługi odśnieżania:

– zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach:2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 na terenie województwa podlaskiego

– zimowego utrzymanie dróg i ulic Gminy Supraśl w sezonie zimowym 2017/2018, część I: Lewa strona od ulicy Szosa Baranowicka

– odśnieżaniu posesji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku