2018

Zbudowaliśmy nowe drogi w Białymstoku oraz przebudowaliśmy ulice i sieci wodociągowe. Ponadto budowaliśmy drogi, zatoki autobusowe i parkingi pod Białymstokiem.

  1. Budowa ulicy Krokusowej i Stokrotki w Białymstoku
  2. Przebudowa targowiska miejskiego w Czarnej Białostockiej
  3. Budowa zatoki autobusowej, parkingów i utwardzenia terenu w  Sobolewie i Sowlanach, gm. Supraśl
  4. Budowa ulicy Kairskiej w Zaściankach
  5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dojeździe ul. Prusa do ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku
  6. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odgałęzień hydrantowych w ul. Wigierskiej  w Białymstoku
  7. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)”

CZĘŚĆ IV – ul. Czerwonego Kapturka CZĘŚĆ V – Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego  w Białymstoku 8. Budowa drogi gminnej nr 106829 B ul. Sienkiewicza w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową linii oświetlenia ulicznego 9. Modernizacja drogi gminnej na działkach o nr geodezyjnych 396 i 348 obręb: Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny 10. Przebudowa i budowa dr gminnej Nr 106786B – ul. Leśna z miejscami postojowymi szt. 15 oraz budową sieci kanalizacji deszczowej 11. Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku-5 część I (Rozbudowa ulic: Waryńskiego i Proletariackiej) część II (Przebudowa ulicy Cienistej) część IV (Budowa ulicy Ustronnej) 12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 B (droga do Zalesian), Etap I – roboty przygotowawcze i podbudowa (Gm. Turośń Kościelna) 13. Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 1501 B w m. Zalesiany 14. Przebudowa sieci wodociągowej – węzłów hydrantowych, wymiana węzłów przyłączeniowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krokusowej w Białymstoku 15. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” – jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” 16. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Proletariackiej w Białymstoku 17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w  ul. Waryńskiego w Białymstoku 18. Przebudowa sieci wodociągowej – węzłów hydrantowych, wymiana węzłów przyłączeniowych w ul. Stokrotki w Białymstoku.