2019

Zbudowaliśmy nowe drogi w Białymstoku i Juchnowcu Kościelnym, a także przebudowaliśmy parking w Łapach

  1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej NR 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej NR 1483B Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze (Partner Konsorcjum)
  2. Budowa ulicy Wigierskiej w Białymstoku
  3. Budowa ulicy Ziemskiej i Rolnej w Białymstoku
  4. Budowa ulicy Porannej w Białymstoku
  5. Przebudowa parkingu i chodnika oraz utwardzenie powierzchni przy budynkach mieszkalnych, ul. Kopernika w Łapach
  6. Budowa ul. Gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Białymstoku
  7. Budowa ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny
  8. Budowa ciągu pieszo – jezdnego 026 D od ul. Strzeleckiej wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej
  9. Budowa infrastruktury drogowej w zakresie: zatok postojowych, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku:

– CZ. I: a) Budowa zatoki postojowej z ciągiem pieszym  w ul. Wołyńskiej /budżet obywatelski/, b) Przebudowa ulicy Ks. S. Andrukiewicza w zakresie budowy chodnika i linii oświetleniowej /budżet obywatelski/, c) Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. S. Żeromskiego /budżet obywatelski/, d) Budowa parkingu przy ul. 42 Pułku Piechoty e) Budowa zatok postojowych i chodnika w ulicach: ul. Rzemieślnicza i ul. Działkowa /budżet obywatelski/. – CZ III – Budowa chodnika i pasa do skrętu w lewo w ulicy Bitwy Białostockiej w Białymstoku