2020

Przebudowaliśmy drogi w Choroszczy i Łapach

  1. Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach
  2. Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach, gm. Choroszcz
  3. Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy